Plenair debat : Tweeminutendebat Milieuraad van 20 december 2021

De vergadering is geweest

9 december 2021
10:16 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data