Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over de gewijzigde motie-Paternotte/Kuiken (25 295, nr. 1628) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

De vergadering is geweest

9 december 2021
14:25 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus van 16 november 2021

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data

  Loading data