Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 07/12)

De vergadering is geweest

9 december 2021
13:50 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data