Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van VOLT bij de stemmingen op dinsdag 7 december jl. over de moties-Bisschop (Kamerstuk 35 925-XIV, nrs. 73 en 74) en de motie-Van der Plas/Van Campen (Kamerstuk 35 925-XIV, nr. 79) geacht wenst te worden tegen deze moties te hebben gestemd. Het lid Omtzigt wenst geacht te worden vóór de motie-Kwint (Kamerstuk 35 925-XVI, nr. 108) te hebben gestemd.