Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van BBB bij de stemmingen op dinsdag 23 november jl. over de motie Van der Lee c.s. (Kamerstuk 35 925-V, nr. 35) geacht wens te worden tegen deze motie te hebben gestemd.

 6. 6

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen: Tweeminutendebat LIMC (CD d.d. 02/12)

 9. 9

  Toevoegen: Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD d.d. 02/12)

 10. 10

  Toevoegen: Tweeminutendebat RLi advies 'Toegang tot de stad' (34682-89)

 11. 11

  Toevoegen: Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12)

 12. 12

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen de termijn voor toekenning is verlengd.

 13. 13

  Het lid Markuszower: brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vrijdag geen bussen tussen Ter Apel en Emmen. FNV: meer veiligheidsmaatregelen nodig’ (Dvhn.nl, 1 december 2021)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Agema: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over steeds meer agressie tegen ziekenhuispersoneel (Telegraaf.nl, 18 november 2021)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Belhaj namens Sjoerdsma: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 07/12), deze week inclusief Stemmingen

 16. 16

  Het lid Belhaj namens Hagen: vooraankondiging Tweeminutendebat Milieuraad 20 december 2021 (CD d.d. 08/12), deze week

 17. 17

  Het lid Van der Lee namens Kröger: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen), deze week inclusief Stemmingen

 18. 18

  Het lid Eerdmans: verzoek de spreektijd bij het debat over de huisvesting van statushouders op te hogen naar 5 minuten

 19. 19

  Toevoegen Debat over de Najaarsnota 2021