Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van BBB bij de stemmingen op dinsdag 23 november jl. over de motie Van der Lee c.s. (Kamerstuk 35 925-V, nr. 35) geacht wens te worden tegen deze motie te hebben gestemd.
6
Opnieuw aan te houden moties:

8
Toevoegen: Tweeminutendebat LIMC (CD d.d. 02/12)
9
Toevoegen: Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD d.d. 02/12)
10
Toevoegen: Tweeminutendebat RLi advies 'Toegang tot de stad' (34682-89)
11
Toevoegen: Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12)
12
Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen de termijn voor toekenning is verlengd.
13
Het lid Markuszower: brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vrijdag geen bussen tussen Ter Apel en Emmen. FNV: meer veiligheidsmaatregelen nodig’ (Dvhn.nl, 1 december 2021)

15
Het lid Belhaj namens Sjoerdsma: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 07/12), deze week inclusief Stemmingen
16
Het lid Belhaj namens Hagen: vooraankondiging Tweeminutendebat Milieuraad 20 december 2021 (CD d.d. 08/12), deze week
17
Het lid Van der Lee namens Kröger: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen), deze week inclusief Stemmingen
18
Het lid Eerdmans: verzoek de spreektijd bij het debat over de huisvesting van statushouders op te hogen naar 5 minuten
19
Toevoegen Debat over de Najaarsnota 2021