Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022
Stenogram
Download Stemming motie Nationaal Strategisch Plan (NSP)
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Economische Zaken en Klimaat 2022
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en JenV 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Justitie en Veiligheid 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Defensie 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022
Stenogram
Download Stemming motie Wet implementatie richtlijnen accijns 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Economische Zaken en Klimaat 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Media van de begroting OCW 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Financiën 2022
Stenogram
Download Stemming motie Mestbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties OCW-begroting, onderdeel Emancipatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 7 december 2021
Stenogram
Download Stemming Begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022
Stenogram
Download Stemming andere motie Wet implementatie richtlijnen accijns 2022
Stenogram
Download Stemming motie Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven
Stenogram
Download Stemmingen Wet implementatie richtlijnen accijns 2022
Stenogram
Download Stemming Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemmingen moties Groningen
Stenogram
Download Stemming Begroting Koning 2022
Stenogram
Download Stemmingen Bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Algemene Zaken 2022
Stenogram
Download Stemming Begroting Koninkrijksrelaties 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Zaken 2022
Stenogram
Download Stemming Begroting Nationaal Groeifonds 2022
Stenogram
Download Stemming Begroting Provinciefonds 2022
Stenogram
Download Stemming Begroting Deltafonds 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Gemeentefonds 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Mobiliteitsfonds 2022
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Staten-Generaal 2022

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Media

6
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Groningen

7
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

8
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

10
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

13
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Sport en Bewegen

16
20
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI)

21
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (35925-VII)

24
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (35925-VIII)

33
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (35925-XV)

34
Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (35925-XVI)

39
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

42
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Emancipatie