Plenair debat : Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

De vergadering is geweest

13 september 2022
18:45 - 21:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Openbaarmaking Risicoclassificatiemodel Toeslagen

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapport FSV Toeslagen “Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden”

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het voorstel van het lid Alkaya om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken nadere helderheid te verschaffen over het ontvangen Risicoclassificatiemodel Toeslagen

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2022, over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

  Loading data
 5. 5

  Toelichting over risicoselectie op basis van uiterlijk voorkomen

  Loading data
 6. 6

  Deelbesluit Wob verzoek gebruik bijzondere persoonsgegevens Belastingdienst

  Loading data
 7. 7

  PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst

  Loading data
 8. 8

  Handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling (Kamerstuk 31066-957) en over de reactie op verzoeken commissie over de rapporten van PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling (Kamerstukken 31066-960)

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst (Kamerstuk 31066-992)

  Loading data
 11. 11

  Vragen en verzoeken Fraudesignaleringsvoorziening

  Loading data
 12. 12

  Nader informatie naar aanleiding van de technische briefing van 17 mei 2022, over de ontwikkeling van het toegezegde tegemoetkomingsbeleid Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

  Loading data
 13. 13

  Reactie op nadere verzoeken Fraude signalering Voorziening

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording resterende vragen over het handhavingsbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over reactie op nadere verzoeken Fraude signalering Voorziening (Kamerstuk 31066-1030)

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over vormgeving tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Loading data
 18. 18

  Vormgeving tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording aanvullende vragen commissie over vormgeving tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022, over onderzoek naar gegevensverstrekking uit FSV

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Belastingdienst, over onderzoek naar gegevensverstrekking uit FSV

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data