Plenair debat

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Te behandelen zaken

15
Moties ingediend tijdens het debat