Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

3
De volgende voorstellen van wet:

4
Brieven regering:

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

7
Vervallen debatten:
8
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op dinsdag 30 november jl. over de motie-Beckerman (Kamerstuk 32 847, nr. 830) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.
9
Toevoegen: Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)
10
Toevoegen: Tweeminutendebat Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030 (Kamerstuk 32813, nr. 916)
11
Toevoegen: Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1359)