Plenair debat : Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

De vergadering is geweest

28 oktober 2021
20:35 - 1:47 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII), het gemeentefonds en het provinciefonds op 27 oktober 2021

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data