Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Tweeminutendebat Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx (Kamerstuk 31 293, nr. 583)
5
Tweeminutendebat Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx (Kamerstuk 31 497, nr. 416)
6
Debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021
7
Vervallen aangehouden moties