Plenair debat : Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35 932) Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933) en de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

9 november 2021
16:00 - 19:34 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873)

  Loading data
 2. 2

  Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35 932)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933)

  Loading data
 4. 4

  Aanpassing van het compensatiepakket voor de energieprijzen 2022

  Loading data
 5. 5

  Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2022 van 1 november 2021

  Loading data