Plenair debat : Tweeminutendebat Kindermisbruik en seksueel geweld (CD d.d. 16/09)

De vergadering is geweest

3 november 2021
14:16 - 14:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Financiële gevolgen wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data