Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen