Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  2. 2

    Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de situatie in Afghanistan

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  3. 3

    Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toekomst Tata Steel

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  4. 4

    Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data