Te behandelen zaken

2
Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de situatie in Afghanistan

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toekomst Tata Steel

4
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus