Plenair debat : Tweeminutendebat over niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD d.d. 09/09)

De vergadering is geweest

29 september 2021
10:35 - 11:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data