Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

6
Toevoegen: Tweeminutendebat Toezicht en handhaving (CD d.d. 07/09)
7
Vervallen debatten