Plenair debat : Debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

De vergadering is geweest

8 september 2021
16:50 - 22:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data