Plenair debat

Debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat