Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

18 augustus 2021
15:10 - 15:11 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemming over: motie ingediend bij het Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

    Loading data