Plenair debat : Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië

De vergadering is geweest

14 september 2021
18:30 - 21:33 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het Onderzoek Commissie over het dossier J.A. Poch

  Loading data
 2. 2

  Gespreksverslag onderzoek Poch

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het gespreksverslag onderzoek Poch

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2020, over de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië

  Loading data
 5. 5

  Wob-besluit rechtshulpverzoeken Poch

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de beslisnota in de zaak Julio Poch

  Loading data
 7. 7

  Informatie over toezending van documenten uit het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over toezending stukken onderzoek Poch

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data