Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

De vergadering is geweest

24 juni 2021
12:10 - 12:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data