Plenair debat

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat