Plenair debat : Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD d.d. 09/06)

De vergadering is geweest

29 juni 2021
17:20 - 17:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data