Plenair debat : Tweeminutendebat mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)

De vergadering is geweest

22 juni 2021
16:30 - 16:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data