Plenair debat

Tweeminutendebat mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Mensenhandel en prostitutie

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat