Plenair debat : Tweeminutendebat Onderwijs en corona po/vo, inzake loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs

De vergadering is geweest

27 mei 2021
12:46 - 13:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens het commissiedebat van 27 mei 2021, over de weging van het OMT van de opvolging van het kabinet van OMT-advies 114 deel 1

  Loading data
 2. 2

  Loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs

  Loading data
 3. 3

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data