Plenair debat : Aanvang middagvergadering STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad voor Concurrentievermogen (formeel))

De vergadering is geweest

26 mei 2021
13:20 - 13:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei 2021

    Loading data

    Loading data