Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

25 mei 2021
15:00 - 15:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 (35548)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Belastingontwijking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Medisch specialistische zorg/ ziekenhuiszorg/ patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2021 (31 865, nr. 187)

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 12 mei 2021

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35626)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet milieubeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

  Loading data
 15. 15

  Motie ingediend bij het VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acties lood in drinkwater

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verdere behandeling van aanhangige stukken (35718)

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data