Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 25 mei 2021
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet milieubeheer
Stenogram
Download Stemmingen moties Gewasbeschermingsmiddelen
Stenogram
Download Stemmingen moties Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierproeven
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 12 mei 2021
Stenogram
Download Stemming motie Voorhang concept-AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
Stenogram
Download Stemming motie Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Wet milieubeheer
Stenogram
Download Stemming brief Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingontwijking
Stenogram
Download Stemming motie Acties lood in drinkwater
Stenogram
Download Stemmingen moties Terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Langer Thuis/dementiezorg/pgb/wijkverpleging/Wmo
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmarkt

Te behandelen zaken

7
Moties ingediend bij het debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen

8
Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt)

9
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35626)

10
Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet milieubeheer

11
Moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen

17
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

18
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken