Plenair debat : Aansluitend aan het debat met de informateur: Stemmingen (over de moties ingediend tijdens het debat over het eindverslag van de informateur (35788-24))

De vergadering is geweest

12 mei 2021
17:00 - 17:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data