Plenair debat : Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35063-15)

De vergadering is geweest

17 juni 2021
10:16 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35063-15)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Loading data