Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het notaoverleg over het CBR

8
Moties ingediend bij het debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting van de Hoenderloo Groep

9
Moties ingediend bij het Tweeminutendebat over Natuur

15
Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

16
Stukken onder 35718

17
Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (35808)

18
Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet publieke gezondheid

19
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (35807)

20
Moties ingediend bij de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19