Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

4
Brieven regering:

7
Correctie: bij stemming op 20 april jl. over de motie-Jansen (29398, nr. 915)
8
Correctie bij stemming op 11 mei jl. over de motie-Kuzu (35808, nr. 26)
9
Afvoeren: Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten
10
Afvoeren: Debat over het bevriezen van banktegoeden van "toeval-Amerikanen"
11
Toevoegen: Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie" (35826, nr. 1);
12
Toevoegen: Debat over de Europese top van 25 mei 2021