Plenair debat

Tweeminutendebat VSO Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV (Kamerstuk 35 632, nr. 3)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat