Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken)

De vergadering is geweest

15 april 2021
13:21 - 13:29 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 20 april 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data