Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over de profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer en, indien van toepassing, over moties ingediend tijdens het debat over de ontstane situatie in de verkennende fase van de kabinetsformatie)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Profielschets nieuwe Voorzitter van de Tweede Kamer
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Stenogram
Download Ontstane situatie in de verkennende fase van de kabinetsformatie

Te behandelen zaken