Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Het volgende voorstel van wet:

3
Brieven regering:

8
Correctie bij de stemmingen over de motie-Bolkestein (35655, nr. 11)
9
Correctie bij de stemming over de gewijzigde motie-Kuzu (21501-02, nr. 2293)
10
Correctie bij de stemming over de motie-Wilders (25295, nr. 1001)
11
Correctie bij de stemming over de motie-Jasper van Dijk c.s. (24515, nr. 580)
12
Correctie bij de stemming over de motie-Van Gerven (31016, nr. 341)
13
Het lid Dik-Faber: verzoek vandaag te stemmen over de motie Dik-Faber over informeren van wensouders over de consequenties van het gebruik van buitenlandse donoren (29323-157)
14
Inhandenstellingen