Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35517)

2
Moties ingediend bij de Wijziging van de Woningwet

4
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603)

5
Moties ingediend bij Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen

6
Voorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (35713)

7
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus