Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

10 maart 2021
13:01 - 18:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koppeling DigiD GGD

  Loading data
 2. 2

  eactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 februari 2021, over Build Back Better naar aanleiding van de uitspraken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VN (september 2020) en meerdere buitenlandse leiders als Trudeau en Biden

  Loading data
 3. 3

  Coronamaatregelen 8 maart 2021

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data