Plenair debat

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
eactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 februari 2021, over Build Back Better naar aanleiding van de uitspraken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VN (september 2020) en meerdere buitenlandse leiders als Trudeau en Biden

4
Moties ingediend tijdens het debat