Plenair debat : Debat over de rellen in Nederland

De vergadering is geweest

27 januari 2021
13:46 - 16:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 januari 2021, over de Inzet leger voor handhaving openbare orde

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data