Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
Vervallen aangehouden moties

5
Afvoeren: Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft
6
Afvoeren: VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkenden in de ggz
7
Toevoegen: VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand
8
Correctie bij stemming over de motie-Jetten/Dijkhoff (25295, nr. 878)
9
Correctie bij stemming over de motie-Van Haga/Van Kooten-Arissen (25295, nr. 897)