Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 januari 2021
13:00 - 13:01 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Afvoeren: Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft

 6. 6

  Afvoeren: VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkenden in de ggz

 7. 7

  Toevoegen: VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

 8. 8

  Correctie bij stemming over de motie-Jetten/Dijkhoff (25295, nr. 878)

 9. 9

  Correctie bij stemming over de motie-Van Haga/Van Kooten-Arissen (25295, nr. 897)

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data