Te behandelen zaken

3
Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112)

4
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

5
Moties ingediend bij het debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"

6
Moties ingediend bij het notaoverleg over Medisch zorglandschap, juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, ambulancezorg/ Acute zorg en Eerstelijnszorg