Plenair debat

Einde vergadering: Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus