Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus