Plenair debat

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het notaoverleg Regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 d.d. 24/11)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het notaoverleg over Regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19