Plenair debat

VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Dieren in de veehouderij
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat