Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

30 september 2020
11:30 - 19:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Kabinetsreactie op het nieuwsbericht ‘Mondkapjesrichtlijn RIVM voor ouderenzorg tóch gebaseerd op schaarste’

  Loading data
 2. 2

  Vaccinatiestrategie COVID-19

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van de leden Marijnissen en Jetten over een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen realiseren

  Loading data
 4. 4

  Handhaving coronaregels

  Loading data
 5. 5

  Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de extra maatregelen die na overleg met de veiligheidsregio’s worden genomen

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2020, over de motie van de leden Marijnissen en Jetten over het realiseren van een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen

  Loading data
 7. 7

  Nadere informatie over de huidige epidemiologische situatie en de extra maatregelen die na overleg met de veiligheidsregio’s worden genomen

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data