Plenair debat

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)
4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren