Plenair debat

VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Spoorordening

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat