Plenair debat : VAO Brand vluchtelingenkamp Lesbos (AO d.d. 10/9)

De vergadering is geweest

10 september 2020
22:15 - 22:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Situatie brand vluchtelingenkamp Lesbos

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data