Plenair debat : Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

De vergadering is geweest

24 september 2020
10:16 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Steun- en herstelpakket

  Loading data
 2. 2

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket

  Loading data
 3. 3

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35 472)

  Loading data
 4. 4

  Uitwerking aanvullend sociaal pakket

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden)

  Loading data
 6. 6

  Uitwerking aanvullend sociaal pakket

  Loading data
 7. 7

  Publicatie accountantsprotocol NOW 1

  Loading data
 8. 8

  Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data