Plenair debat : Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

De vergadering is geweest

9 september 2020
18:30 - 23:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data