Plenair debat

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Europese top inzake het herstelfonds
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat