Plenair debat : Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

De vergadering is geweest

9 september 2020
18:30 - 23:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven