Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

De vergadering is geweest

3 september 2020
14:30 - 14:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de aanpak van de coronacrisis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data