Plenair debat

Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Notificatieapplicatie COVID-19
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Notificatieapplicatie COVID-19

Te behandelen zaken

1
Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)